Navratri Mantra: Hindu Culture & Tradition

Navratri Mantra: Durga Chalisa, Hymns, Prayers

Navratri Mantra: Navratri – the nine nights and ten days dedicated to Goddess Durga, accounts for a huge celebration throughout India and devotees belonging to different corners of the country have their unique way of worshiping. According to legends, Goddess Durga is the embodiment of power and strength, created with an amalgamation of supreme powers of Gods to kill Mahishasura, the immensely powerful demon who terrorized innocent people on earth. All the gods seemed powerless and failed to slay Mahishasura. Thus, Goddess Durga was created and after a fierce and long battle, Devi Durga beheaded the demon. The day of her victory is termed as Vijayadashami, Dussehra or Dashain. The nine days before Dussehra is Navratri or Navratra, and this is when the nine forms or incarnations of Devi – Navadurga are worshiped. These nine avatars of Durga are Shailputri, Brahmcharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandmata, Katyaini, Kaalratri, Mahagauri and Siddhatri. Goddess Durga, Goddess Lakshmi and Goddess Saraswati are the three forms of Adi Shakti, the Supreme Being, and during Navratri these three forms are also worshiped on different days. In Hindu Shastra there are different mantras which are dedicated to praise the Goddess. Devotees observe fast during these nine days and chant these mantras to dwell in the blessings of Devi Durga.

Navratri Mantra:

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!

Sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namosthute

Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam

Annapoorne sadapoorne shankarah praanavallabhe
Njana vairaagya sidhyardham bhikshaam dehi cha parvati

Navratri Mantra / Verses Describing & Praising Devi Durga: Durga Chalisa

Namo Namo Durge Sukh karani,
Nirakar hai jyoti tumhari,
Shashi lalat mukh mahavishala,
Roop Matu ko adhika suhave,
Tum sansar shakti laya kina,
Annapurna hui jag pala,
Pralaya kala sab nashan hari,
Shiv yogi tumhre guna gaven,
Roop Saraswati ko tum dhara,
Dharyo roop Narsimha ko amba,
Raksha kari Prahlaad bachayo,
Lakshmi roop dharo jag mahin,
Ksheer sindhu men karat vilasa,
Hingalaja men tumhin Bhavani,
Matangi Dhoomavati Mata,
Shree Bhairav lara jog tarani,
Kehari Vahan soh Bhavani,
Kar men khappar khadag viraje,
Sohe astra aur trishoola,
Nagarkot men tumhi virajat,
Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,
Mahishasur nripa ati abhimani,
Roop karal Kalika dhara,
Pan garha Santan par jab jab,
Amarpuni aru basava loka,
Jwala men hai jyoti tumhari,
Prem bhakti se Jo yash gave,
Dhyave tumhen jo nar man laee,
Jogi sur-muni kahat pukari,
Shankar Aacharaj tap keenhon,
Nisidin dhyan dharo Shankar ko,
Shakti roop ko maran na payo,
Sharnagat hui keerti bakhani,
Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,
Mokon Matu kashta ati ghero,
Aasha trishna nipat sataven,
Shatru nash keeje Maharani,
Karo kripa Hey Matu dayala,
Jab lagi jiyoon daya phal paoon,
Durga Chalisa jo gave,
Namo Namo ambe Dukh harani.
Tihun lok pheli ujayari.
Netra lal bhrikutee vikarala.
Daras karat jan ati sukh pave.
Palan hetu anna dhan dina.
Tumhi adi sundari Bala.
Tum gauri Shiv-Shankar pyari.
Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.
De subuddhi rishi munina ubara.
Pragat bhayin phar kar khamba.
Hiranakush ko swarga pathayo.
Shree Narayan anga samihahin.
Daya Sindhu, deeje man asa.
Mahima amit na jet bakhani.
Bhuvneshwari bagala sukhdata.
Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.
Langur Veer Chalat agavani.
Jako dekh kal dan bhaje.
Jase uthata shatru hiya shoola.
Tihun lok men danka bajat.
Rakta-beeja shankhan samhare.
Jehi agha bhar mahi akulani.
Sen Sahita tum tin samhara.
Bhayi sahaya Matu tum tab tab.
Tava Mahirna sab rahen asoka.
Tumhen sada poojen nar nari,
Dukh-daridra nikat nahin ave.
Janam-maran tako chuti jaee.
Jog na ho bin shakti tumhari.
Kam, krodha jeet sab leenhon.
Kahu kal nahini sumiro tum ko.
Shakti gayi tab man pachitayo.
Jai jai jai Jagdamb Bhavani.
Dayi shakti nahin keen vilamba.
Tum bin kaun hare dukh mero.
Moh madadik sab binsaven.
Sumiron ekachita tumhen Bhavani.
Riddhi-Siddhi de karahu nihala.
Tumhro yash men sada sunaoon.
Sab sukh bhog parampad pave.

Check Also

Hanuman Jayanti Vrat: Hindu Culture & Traditions

Hanuman Jayanti Vrat Vidhi & Significance

The birth of Lord Hanuman, the Vanara God, is celebrated as Hanuman Jayanti by the …