Home » Poems For Kids » Poems In Hindi » मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – सूरदास

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो – सूरदास

Bal Krishnaमैया मोरी मैं नहिं माखन खायो,

भोर भयो गैयन के पाछे,
मधुवन मोहिं पठायो।
चार पहर बंसीबट भटक्यो,
साँझ परे घर आयो॥

मैं बालक बहिंयन को छोटो,
छींको किहि बिधि पायो।
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं,
बरबस मुख लपटायो॥

तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतिआयो।
जिय तेरे कछु भेद उपजि है,
जानि परायो जायो॥

यह लै अपनी लकुटि कमरिया,
बहुतहिं नाच नचायो।
‘सूरदास’ तब बिहँसि जसोदा,
लै उर कंठ लगायो॥

∼ सूरदास

Check Also

Father's Day Craft: Craft Ideas For Fathers Day

Father’s Day Craft: Craft Ideas For Fathers Day

Father’s Day is a celebration which was inaugurated in the early twentieth century to complement …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *