Music & Theater Shows

 

Search for:

   

City:

 

Show All Music & Theater Shows | Listing 'Music & Theater Shows' from 1 to 10

Jeni Pase Paisa Chhe Ene Toh Bhai Jalsa Chhe  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Hemant Jha, Sheetal Antani, Jay Kapadia, Haresh Panchal, Chirag Mehta, Yohan Vachhani, Aasif Patel
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:30 onwards  [March 23, 2014 - March 23, 2014]
 

Cash Che To Aish Che  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Sharad Sharma, Bijal Mehta, Vaishali Trivedi, Dhruv Barot, Asif Patel, Nitin Saudagar, Grishma, Chandan Desani
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:30 onwards  [May 13, 2012 - May 13, 2012]
 

Jivavu To Vat Thi J...  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Rupa Divetia, Rajendra Butala, Ashish Bhatt
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 21:00 onwards  [May 13, 2012 - May 13, 2012]
 

Mrs. Ne Maathe Besadine Raakho  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Narhari Jani, Chhaya Vora, Jay Kapadia, Bijal Mehta, Margi Kulkarni, Aasif Patel, Karan Raninga, Rajesh Penkar
Theater
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 16:00 onwards  [November 20, 2011 - November 20, 2011]
 

Mota Man Na Mota Maanso  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Amit Divetia, Kinjal Bhatt, Shweta Jethva, Krishna Kanabar, Munir Khan, Ashok Upadhyay, Amita Desai, Sharad Sharma
Theater > Comedy
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 21:00 onwards  [September 25, 2011 - September 25, 2011]
 

Mumbaini Kamani Mumbaima Samani  Gujarati Play
Imtiaz Patel
Theater > Comedy
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 20:00 onwards  [September 25, 2011 - September 25, 2011]
 

Mrs. Ne Mathe Besadine Rakho  Gujarati Play
Imtiaz Patel, Narhari Jani, Chhaya Vora, Jay Kapadia, Bijal Mehta, Margi Kulkarni
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 16:00 onwards  [July 31, 2011 - July 31, 2011]
 

Ja Tari Sathe Kitta  Gujarati Play
Feiroz Bhagat, Apara Mehta
Theater
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:45 onwards  [May 29, 2011 - May 29, 2011]
 

Phera Fari Ne Fasaya  Gujarati Play
Imtiaz Patel
Theater
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 20:45 onwards  [March 6, 2011 - March 6, 2011]
 

Jenu Khisu Garam Eny Same Sau Naram  Gujarati Play
Tiku Talsania, Vandana Pathak, Nilesh Pandiya, Bijal Mehta, Linesh Fanse, Vaishali Parmar, Pratham Bhatt, Vidit Shah, Narhari Jani
Theater
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:45 onwards  [December 27, 2009 - December 27, 2009]
 

 

1

Total 'Music & Theater Shows' available now: 14