Music & Theater Shows

 

Search for:

   

City:

 

Show All Music & Theater Shows | Listing 'Music & Theater Shows' from 21 to 30

Anything But Love  English Play
Mandira Bedi, Samir Soni, Vikranth Pawar
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:30 onwards  [October 19, 2012 - October 19, 2012]
 

Blame It On Yashraj  English Play
Anant Mahadevan, Jayati Bhatia, Anchal Sabharwal, Punit Tejwani, Smita Hai, Gaurav Sharma, Palash Dutta, Neel Gagdani, Hormuzd Khambata, Bharat Dabholkar
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:00 onwards  [October 12, 2014 - October 12, 2014]
 

The Story of Diwali  English Play
Anurag Jha, Mayukh Raychaudhuri, Ankush Baruah, Vaibhavi Shah, Divyeshu Sinha, Neelima Mehra, Neha Poduval, Rishabh Shah, Krishiv Shah, Maahir Shah, Kairav Jhaveri, Vishaal Asrani, Jiji Subi
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 14:00 onwards  [October 11, 2014 - October 12, 2014]
 

Educating Rita  English Play
Pradnya Shastri, Ajit Kelkar, Willy Russell, Pratima Kulkarni
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 20:30 onwards  [October 11, 2014 - October 12, 2014]
 

Scam, Bam, Thank You M'am  English Play
Shweta Gulati, Nehaa Mishra, Rahul Antani, Vaquar Shaikh, Janak Toprani
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 18:00 onwards  [October 12, 2014 - October 12, 2014]
 

Metamorphoses  English Play
Arti Nayar, Ashish Paliwal, Ashok Dhawan, Gilles Chuyen, Kavita Seth, Keshav Moodliar, Shena Gamat, Sonali Sharma, Sunit Tandon, Vani Vyas, Kusum Haider
Theater > Drama
New Delhi > Delhi > India
Timing: 19:30 onwards  [October 14, 2014 - October 15, 2014]
 

The Ramayana  English Play
Gopal Sharman, Jalabala Vaidya, Nisa, Vikalp Mudgal, Angad Thakur, Romit, Rakesh Palisetty, Shaily Priya Pandey, Mahant Shah, Dhruv Shetty
Theater > Show
New Delhi > Delhi > India
Timing: 19:00 onwards  [October 4, 2014 - October 5, 2014]
 

9 Parts of Desire  English Play
Ira Dubey, Lilette Dubey
Theater > English
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:00 onwards  [September 28, 2014 - September 28, 2014]
 

Unselfed  English Play
Sujay Saple, Natasha Singh, Chandana Sarma, Ishwari Bose Bhattacharya, Bhumika Arora, Scherazade Kaikobad
Theater > Drama
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 19:00 onwards  [October 4, 2013 - October 4, 2013]
 

Battle of Da Sexes  English Play
Vir Das
Theater > Comedy
Mumbai > Maharashtra > India
Timing: 20:00 onwards  [September 27, 2014 - September 27, 2014]
 

 

3

Total 'Music & Theater Shows' available now: 238