Art Shows

 

Search for:

City:

 

Show All Art | Show All Art Shows | Listing 'Art Shows' from 1 to 10

Zones of Contact: Propositions On The Museum
Amar Kanwar, Arunkumar H. G., Chittaprosad, Masooma Syed, Naeem Mohaiemen, N. N. Rimzon, Rakhi Peswani, Ranbir Kaleka, Ravi Agarwal, Samit Das, Sheba Chhachhi, Sudhir Patwardhan, Sumedh Rajendran, Sunil Janah, Susanta Mandal
Exhibition > Art & Sculpture
Noida > Uttar Pradesh > India
Timing: 10:30  [January 19, 2013 - September 30, 2013]
 

Interactive Art Events
Sheba Chhachhi, Aastha Chauhan, Atul Bhalla, Cynthia Zaven, Ingrid Hora, Navjot Altaf, Prajakta Potnis
Paintings
New Delhi > Delhi > India
Timing: 11:00  [January 17, 2011 - January 23, 2011]
 

48C Public Art Ecology
Amar Kanwar, Andrej Zdravic, Ashok Sukumaran and Shaina Anand, Asim Waqif, Atul Bhalla, Chrysanne Stathacos, Da Motusi, Friso Witteveen, Giny Vos, Haubitz and Zoche, Ichi Ikeda, Krishnaraj Chonat, Mary Miss, Navjot Altaf, Prayas Abhinav, Ravi Agarwal, Sanjeev Shankar, Samit Basu, Samath Baerjee, Sheba Chhachhi, Subodh Gupta, Tomas Saraceno, Vivan Sundaram
Art & Sculpture
New Delhi > Delhi > India
Timing: 07:00  [December 12, 2008 - December 21, 2008]
 

Still Moving Image
Sheba Chhachhi, Vivan Sundaram, Sonia Khurana, Sudarshan Shetty, Susanta Mandal, Tejal Shah, Valay Shende
Paintings
Gurgaon > Haryana > India
Timing: 11:00  [September 5, 2008 - November 2, 2008]
 

 

1

Total 'Art Shows' available now: 4